ԿԱՅՔԵՐ

ԿԱՅՔԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 • Կայքերի միանգամյա և տարեկան սպասարկում
 • Նյութերի և նկարների թարմացում, փոփոխում
 • Թերությունների վերացում, նյութերի արխիվացում

ԿԱՅՔԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • Ստանդարտ ոճի կայքեր
 • Անհատական կայքեր
 • Բիզնես և կոմերցիոն կայքեր
 • Ֆունկցիոնալ և բարդ կառուցվածքային կայքեր

ԿԱՅՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

 • Անհատական դիզայն
 • Կայքի ադապտացիա
 • Բարդ տեխնիկական լուծումներ
 • Արագագործ և ընկալելի կայքէջեր
 • Յուրահատուկ լուծումներ

ԴՈՄԵՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

 • դոմենների գրանցում, երկարաձգում
 • վերահասցեավորում

ՀՈՍԹԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

 • Հոսթինգի տրամադրում
 • Կայքի տեղափոխում և երկարաձգում
 • Հոսթինգի կարգավորում

ԿԱՅՔԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄ

 • Կայքի արդիականացում
 • Ոճի փոփոխում
 • Նոր ֆունկցիաների ընդգրկում
 • Կայքի վերլուծություն