Ցանցեր / Համակարգեր

Ցանցերի նախագծում

 • Ցանցերի ակտիվ և պասիվ նախագծում
 • Բիլինգային համակարգի ներդրում
 • Ներքին հեռախոսակապի ինտեգրում
 • Անվտանգության համակարգերի նախագծում
 • Լոկալ հեռուստատեսային համակարգերի նախագծում

Ցանցերի կարգավորում

 • Ներքին և արտաքին հեռախոսային ցանցի կարգավորում (VOIP, SIP, E1 և այլն)
 • Բիլինգային համակարգի տեղադրում և ինտեգրացիա
 • Ցանցային անվտանգության կազմակերպում
 • LAN, WAN ցանցերի/ցանցային սարքավորումների կարգավորում
 • Լոկալ հեռուստատեսային համակարգերի կարգավորում

Ցանցերի սպասարկում

 • Ցանցերի դիագնոստիկա և մոնիթորինգ
 • Ներքին և արտաքին հեռախոսակապի (VOIP, SIP E1 և այլն) դիագնոստիկա և մոնիթորինգ
 • Ցանցերի 24/7 սպասարկում (նաև հեռակա)
 • Լոկալ հեռուստատեսային համակարգերի սպասարկում

Անվտանգություն

 • Ինֆորմացիայի վերահսկողության համակարգեր
 • Ելքի և մուտքի կառավարման համակարգեր
 • Տեսագրման և ահազանգման համակարգեր
 • Հեռախոսազանգերի ձայնագրություն

Սերվերների տեղադրում

 • Սերվերային հանգույցների նախագծում և խորհրդատվություն
 • Սերվերների տեղադրում և կարգավորում
 • Լուծումներ Windows, Linux, Oracle օպերացիոն համակարգերով
 • Լոկալ հեռուստատեսային սերվերների տեղադրում

Ցանցերի մոնտաժ

 • TCP, IP լոկալ ցանցերի մոնտաժ (UTP, Fiber)
 • Անվտանգության համակարգերի մոնտաժ
 • Լոկալ հեռախոսային ցանցի մոնտաժ
 • Լոկալ հեռուստատեսային համակարգերի մոնտաժ